Starkodderstenen

Nära gamla Nohabområdet, som nu kallas innovatumområdet, i Trollhättan står en sten lute halvt bortglömd som har en intressant historia och väntar på att någon skall lyssna på dess berättelse.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)