Kungsgrottan

I en jättegryta nära fallet i Trollhättan har kungligheter ristat in sina namn i århundraden. Det är en del av stadens spännande historia, jag gjorde en liten film om den.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)