Fornborgen

Göta Älv var en viktig led även på järnåldern, langs den fanns det flera fornborgar resta som försvar mot fiender som färdades längs den.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
Publicerad i Okategoriserade
  • Facebook
  • Twitter

Switch to our mobile site