Långt ifrån sanningen

Denna föreläsning är mitt sätt att försökalära ut det vi kallar för kritiskt tänkande. Genom att visa hur, och hur lätt, vi kan bli lurade och hur våran egen hjärna underlättar för de som vill lura oss. Hjärnan är en villig medbrottsling, dess funktioner som utvecklats under helt andra förutsättningar än vad den nu utsätts för kan nu lätt användas emot oss av de som vet hur man gör. Dessa funktioner används i underhållningssyfte av magiker och illusionister, men lika mycket av bedragare och lurendrejare.

Jag går igenom och visar exempel på koncept som, och förklarar skillnaden mellan Optiska, visuella och kognitiva illusioner samt förklarar hur dessa fungerar.

Genom att förklara på ett underhållande sätt och visa exempel på hur det fungerar så är min förhoppning att man efter denna en timme långa föreläsning har en lite mer kritisk inställning till sin omgivning och kanske även är lite mindre mottaglig för de som försöker utnyttja dessa trick och hjärnans svagheter för att skaffa sig fördelar.

Jag hoppas att man lämnar föreläsningen upplyft och stärkt med nya insikter och kunskaper, även om slutledningen är att vi är otroligt lättlurade. Det bästa sättet vi har att skydda oss mot det är kunskap, kunskap om hur vi fungerar och att andra vet hur man använder det för att lura oss.

Föreläsningen har då den tidigare framförts mötts av mycket positiva reaktioner från elever och lärare likaså. Att från högstadieelever höra ”Fan vilken bra föreläsning” när de är dittvingade av sin lärare värmer. Och när även lärarna efteråt säger ett de tyckte det var så intressant att de inte ville att det skulle ta slut är inte fy skam det heller.

 

ålder: 14-19 (Grundskola år 7 till gymnasiet år 3)

Tisdåtgång: ca 60 minuter

Teknikrav: Projektor samt ljudsystem att koppla dator till

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
  • Facebook
  • Twitter

Switch to our mobile site