It’s ALIVE

”It’s ALIIVEEEE, it’s ALLLIIVVEE”

Så utbryter Clive Collins i filmen Frankensteins monster från —- och det är ganska likt reaktionerna jag får från elever och lärare när de får göra sine egna animationer och får se sina teckningar komma till liv för första gången. Uttrycket av fascination  i ögonen på dem är så nära magi jag tror jag kan komma.

Jag går igenom historia och bakgrunden till hur animerade filmer fungerar samt berättar hur ni kan gå tillväga för att börja göra era egna animerade filmer med den utrustning ni har.

Jag blandar teori med att visa praktiska exempel på hur man går tillväga.

Den grundläggande föreläsningen om Animation, kan kombineras med workshop Alla kan animera eller Lek med film.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
  • Facebook
  • Twitter

Switch to our mobile site